SESSIONER

Sessionerna byggs upp enligt dina önskemål och behov. Tiden är din och vi kan jobba
med allting från helhetstolkningar till tekniskt precisionsarbete.

Pianoackompanjemang kan erbjudas samt användning av karaoke tracks.

Pedagogiskt och tekniskt jobbar vi utgående ifrån Complete Vocal Technique.

© Anyvoice | Emilia Skaag